Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

Jan Křtitel volá k obrácení k Bohu a přichází potvrdit příslib, že Bůh uvede na svět svou spravedlnost. Je to spravedlivý řád lásky, který Bůh vložil do základů našeho světa. Touto pravdou a spravedlností žil Ježíš od narození do konce pozemského života. Nevymlouval se, že „taková je doba“, v níž vládne sobectví. To bylo, je a bude při vší „modernosti“ stále stejné. Ježíš byl občan nebeského království, řídil se jeho zákony a tím, že se stal člověkem, vrátil pod tyto zákony i náš svět. Sobectví patří minulosti, smutku, beznaději. Budoucnost patří  Ježíšovi a těm, kdo ho následují. I když se cítíme bezbranní tváří v tvář ze všech stran dorážejícímu zlu, díky Ježíši smíme žít pro Boha a budoucnost v jeho lásce. Neboť Ježíš, který se narodil jako bezbranné dítě, zvítězil nad zlem.

 

Setkání rodin - víkendovka

15.05.2020-17.05.2020
Tématem bude "Svatba v Káni" a už teď se chystají nevídané nápaditosti :) Nebudu zatím prozrazovat víc, ale i na svatbu dojde. Reálnou, fiktivní? Kdo ví.. :) Máte-li chuť vidět se znovu se starými přáteli nebo naopak poznat přátele úplně nové v prostředí, které se snaží nabídnout dětem, rodičům i celým rodinám po kupě zajímavý a zábavný program, můžete už ode dnešního dne zaklikat vaše přihlášení do následujících formulářů. Rodiny https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOGJ3gYPuyarX1rhUGrwYkUO07fb2BntVQzSg_-D47F0dkCQ/viewform a dobrovolníci https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGynjmNtrNtuKf2Pj8lyuNhL8OSanDIBtfJnOYMpWVbVhUZQ/viewform
DATA | 2020-05-15_rodiny.png