Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

Jan Křtitel volá k obrácení k Bohu a přichází potvrdit příslib, že Bůh uvede na svět svou spravedlnost. Je to spravedlivý řád lásky, který Bůh vložil do základů našeho světa. Touto pravdou a spravedlností žil Ježíš od narození do konce pozemského života. Nevymlouval se, že „taková je doba“, v níž vládne sobectví. To bylo, je a bude při vší „modernosti“ stále stejné. Ježíš byl občan nebeského království, řídil se jeho zákony a tím, že se stal člověkem, vrátil pod tyto zákony i náš svět. Sobectví patří minulosti, smutku, beznaději. Budoucnost patří  Ježíšovi a těm, kdo ho následují. I když se cítíme bezbranní tváří v tvář ze všech stran dorážejícímu zlu, díky Ježíši smíme žít pro Boha a budoucnost v jeho lásce. Neboť Ježíš, který se narodil jako bezbranné dítě, zvítězil nad zlem.

 

Adventní koncert

02.12.2018
Účinkují: Kateřina Prudilová, housle; Táňa Soto Janošová, mezzosoprán; Martin Jakubíček, varhany. Na programu díla Antonína Dvořáka, Georga Friedricha Händla, Martina Jakubíčka, Césara Francka. Husův sbor v Brně Tuřanech, Karkulínova 8, neděle 2.12. v 17 hodin. Srdečně vás zveme.
DATA | 2018-12-02_adventni_koncert.jpg