Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Císař Augustus, prokonzul Quirinius, později císař Tiberius a prokurátor Pilát. Většinu obyvatel středomoří tvoří v Ježíšově době otroci. Jak lidé tenkrát žili, jaká měli přání? Byli šťastnější, než my dnes? Ve všech dobách a situacích. V míru i ve válkách, v blahobytu i hladomoru, ve zdraví i  nemoci; a kladou si otázku: co nás čeká příští rok? Ježíš se vždy znovu rodí v srdcích těch, kdo na něj čekají. Přináší spásu - smíření s Bohem, lidmi i celým stvořením. Když je Bůh v Ježíši Kristu s námi, nic nám nemůže ublížit. Věřícímu člověku všechny věci - i ty bolavé - pomáhají k dobrému.

Svatodušní bohoslužba v přírodě

23.05.2021
Židenická náboženská obec se sestrou farářkou Annou Štěpánkovou zve na bohoslužby v 15.30 hod. u Vyhlídky nad Jinačovicemi. Přijďte prožít svatodušní svátky s Božím slovem a svátostí Večeře Páně v přírodě!

DATA | 2021-05-23_Zidenice.jpg