Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

Jan Křtitel volá k obrácení k Bohu a přichází potvrdit příslib, že Bůh uvede na svět svou spravedlnost. Je to spravedlivý řád lásky, který Bůh vložil do základů našeho světa. Touto pravdou a spravedlností žil Ježíš od narození do konce pozemského života. Nevymlouval se, že „taková je doba“, v níž vládne sobectví. To bylo, je a bude při vší „modernosti“ stále stejné. Ježíš byl občan nebeského království, řídil se jeho zákony a tím, že se stal člověkem, vrátil pod tyto zákony i náš svět. Sobectví patří minulosti, smutku, beznaději. Budoucnost patří  Ježíšovi a těm, kdo ho následují. I když se cítíme bezbranní tváří v tvář ze všech stran dorážejícímu zlu, díky Ježíši smíme žít pro Boha a budoucnost v jeho lásce. Neboť Ježíš, který se narodil jako bezbranné dítě, zvítězil nad zlem.

 

Velikonoční koncert

28.04.2019
Radost z nového života v Kristu oslavíme koncertem barokní a klasicistní hudby. Hraje smyčcový kvartet (housle, viola, violoncello) díla G.F,Händla, G.F.Telemanna, K.Ditterse aj. Husův sbor v Brně Tuřanech, Karkulínova 8, v 18 hodin. Prosíme o dobrovolný příspěvek 100,- Kč.
DATA | 2019-04-28_koncert.png