Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka
My, lidé západního střihu, neradi čekáme. Vyplňujeme čas množstvím více či méně smysluplných činností, tak, že až ten den D a chvíle CH nastane, nemáme již sílu ji do hloubky prožít.

Právě jsme prožili Svátky zesnulých. Mnohý z nás stál u hrobu svých blízkých, zavřel oči a jeho vnitřní zrak sledoval události minulé, v nichž jsme hráli my i naši drazí důležitou úlohu. Znovu před námi vyvstaly chvíle, které se zapsaly hluboko do našeho srdce. Měli jsme možnost je vidět tak, jak se staly, a zaujmout k nim nové stanovisko – tak, jak je vidíme teď.

I vánoční příběh se odehrál kdysi, známe ho z četby Bible a z vyprávění svých rodičů, prarodičů, učitelů, duchovních. Má však kouzelnou moc. Odehrává se vždy znovu v srdci člověka, který Božímu dítěti poskytne útulek. Stačí zavřít oči a naslouchat hlasu všemocného stvořitele nebe i země: O lásku prosím, lidé Boží, otevřete srdce.

Kdykoli se nám zachce, můžeme prožít něhu tohoto setkání. Bůh se nám dává k dispozici, můžeme ho přivinout ke svému srdci s mateřskou láskou, poskytnout mu ochranu v chladném světě, být mu oporou, když snáší lidskou zlobu. Odměnou je nám jeho láska, převyšující lidské chápání; neboť je větší, než jakou můžeme pocítit od dítěte, partnera či kteréhokoli člověka.

Stačí zavřít oči….  

Články neaktivní