• Slider
  • testPěvecký sbor ZŠ Měšťanská při odhalení pamětní desky Rudolfa Kundery
  • test Světlo Pravdy, obraz od ak. malíře Rudolfa Kundery
  • testPobožnost na kurzu základů teologieVíce o akci...
  • testHusův sbor v Tuřanech
  • testSVATEBNÍ OBŘAD V DENISOVÝCH SADECH
Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Pozvánky na akce

Budoucí akce

18.08.2024
Kaplička Panny Marie v Brněnských Ivanovicích v neděli 18.srpna v 17 hodin. MHD autobus č. 40, 74 nebo 109, zastávka Ivanovické náměstí. Od 16.40 probíhá prohlídka kapličky s výkladem. Srdečně vás zvou Jiří Protivínský, Světluše Košíčková, Milena a Jiří Plevovi.
18.08.2024-24.08.2020
Jordán - středisko Husitské diakonie zve děti a mladé křesťany na tábor v přírodě. Ubytování v chatě s vlastními spacáky. Cena 2.000,- Kč. Dotazy a přihlášky směřujte na hlavní vedoucí Mgr. Irenu Markovou, tel. 732 407 890, e-mail: irena.markova.cz@gmail.com.