• Slider
  • testPěvecký sbor ZŠ Měšťanská při odhalení pamětní desky Rudolfa Kundery
  • test Světlo Pravdy, obraz od ak. malíře Rudolfa Kundery
  • testPobožnost na kurzu základů teologieVíce o akci...
  • testHusův sbor v Tuřanech
  • testSVATEBNÍ OBŘAD V DENISOVÝCH SADECH
Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Jako dítě, v šedesátých letech 20. století, jsem slyšela tento vtip: Při svém setkání s Churchillem se Stalin chlubil svou mocí: ´Dokážu, že vrabec zůstane na mé dlani, aniž ho přivážu nebo budu držet.´ Churchill se divil: ´To přece není možné, vrabec potřebuje volnost, má své hejno, své mladé.´ Stalin chytil vrabce, oškubal mu jedno peříčko po druhém a nahý vrabeček se schoulil v jeho dlani, na kterou mu Stalin nasypal pár drobků chleba. Tento vtip varuje před snahami všech autoritářů: oloupit člověka o sebedůvěru, o důstojnost a vyvolat v něm chaos a strach. Stalo se tak mnohokrát v dějinách; např. před první volbou V.V.Putina prezidentem Ruské federace (r.2000) postupně v různých městech nad ránem vybuchovaly obytné domy. Putin, jemuž byly Borisem Jelcinem již před volbou svěřeny prezidentské pravomoci, výbuchy nechal ihned vyšetřit, okamžitě našel viníky, nechal je náležitě potrestat a vysloužil si „svatozář“ zachránce. Ale „chybička se vloudila“ a zjistilo se, že tyto výbuchy zinscenoval Putin sám. (Více v knize Timothy Snydera: Tyranie - 20 lekcí z 20.století.) Možná se i dnes dere do nejvyššího patra politiky někdo tím, že vyvolává strach, závist, chaos v myslích voličů. Nenechme se oškubat o svou lidskou důstojnost a vnitřní vyrovnanost. Důvěřujme spíše těm, kdo žijí slova 

Ježíše Krista: Nebojte, já jsem přemohl zlo a jsem s vámi až do konce světa. (Mt 28,20)

Pozvánky na akce

Budoucí akce

28.03.2023
Violista Filharmonie Brno a vydavatel hudby na CD nosičích, p. Karel Plocek, navštíví Husův sbor v Brně-Tuřanech v úterý 28.3. v 18 hodin. Přiblíží svou vydavatelskou činnost a ohlédne se za cestou brněnské filharmonie po Spojených státech amerických. Nebudou chybět ukázky z díla hudebního skladatele Františka V. Kramáře, který měl blízký vztah k Tuřanům, ani fotografie z míst, kde brněnská filharmonie v USA koncertovala. Jste srdečně zváni i na malé pohoštění.
13.04.2023
Žáci i učitelé Hudební školy Yamaha vás zvou na hudební vystoupení v Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8. Koncert se koná ve čtvrtek 13.dubna v 17 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito na opravy v kostele.
16.04.2023
Účinkuje kytaristka, zpěvačka, textařka a skladatelka Eva Henychová. Husův sbor v Brně Tuřanech, Karkulínova 8 v neděli 16.dubna v 18 hodin. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč. Srdečně vás zveme.