Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Události posledních dnů nám dávají nahlédnout do hloubky zla. Ti, kdo se mu upsali, nemají soucit s nikým – s cizím ani vlastním, kromě sebe a několika nejbližších. Nerespektují úmluvy, nedrží se vlastních slov. Uprostřed chaosu a utrpení nacházejí požitek z vlastní moci. Je naší povinností se bránit a pomáhat strádajícím. Vlna solidarity a velkorysé spolupráce je úžasná. V tomto postním čase si však máme odvahu přiznat: nedokážeme porazit zlo v jeho základu, když jsou naše snahy neseny strachem a sobectvím. Víra směřuje náš pohled na Ježíše. Ve víře, lásce a naději v Boha, nepodlehl strachu, dobrovolně „sestoupil do pekel“ a ve své odevzdanosti Bohu se stal Pánem živých i mrtvých. Jemu smíme odevzdat svou touhu po dobru a spravedlnosti, své snahy, oběti, sebezapření ve prospěch trpících, ty, kdo žijí a rozhodují, i ty, jež smršť zla připravila o život. Přijmi, Pane, tento výraz naší důvěry a oddanosti tobě. Osvoboď nás od strachu a sobectví. A zlému učiň konec.

 

KontaktDATA | Husuv_sbor_barevny.jpg


Vítězná 1, 620 00 Brno Tuřany
IČ 62160818
běžný účet 2401014816/2010
+420 774 335 229, 607 025 678

svetla.kosickova@gmail.com

Bohoslužby

  • Husův sbor v Brně  Tuřanech, Karkulínova 8 - Neděle v 9:30, 14.4. a 15.4. v 18 hod.
  • Sborový dům Šlapanice – příležitostně

Návštěvní hodiny

Kdykoli po předchozí domluvě
 
Kolumbárium je otevřeno v neděli a o církevních svátcích 9-18 hodin

Kontaktní formulář

 


Zobrazit místo CCSH Tuřany na větší mapě