Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

KontaktDATA | Husuv_sbor_barevny.jpg


Vítězná 1, 620 00 Brno Tuřany
IČ 62160818
běžný účet 2401014816/2010
+420 607 025 678, 543 248 964

svetla.kosickova@gmail.com

Bohoslužby

  • Husův sbor v Brně  Tuřanech, Karkulínova 8 - Neděle v 9:30, 28.3. v 17 hod.
  • Sborový dům Šlapanice – příležitostně

Návštěvní hodiny

Kdykoli po předchozí domluvě
 
Kolumbárium je otevřeno v neděli, o církevních svátcích  a též 28.3. až 1.4. od 9 do18 hodin. 

Kontaktní formulář

 


Zobrazit místo CCSH Tuřany na větší mapě