Hlavní slider

  • Slider
  • testPěvecký sbor ZŠ Měšťanská při odhalení pamětní desky Rudolfa Kundery
  • test Světlo Pravdy, obraz od ak. malíře Rudolfa Kundery
  • testAnette Akankwasha z Ugandy 19.4.2013
  • testPobožnost na kurzu základů teologieVíce o akci...
  • testSetkání rodin (děti už spí) v Pěnčíně 11.5.2013
  • testHusův sbor v Tuřanech
  • testSVATEBNÍ OBŘAD V DENISOVÝCH SADECH
  • test Benefiční adventní koncert 12.12.2013 Více o akci...
Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

V každém z nás zůstalo něco z doby, kdy jsme byli dětmi: zranitelnost, bezbrannost, důvěra, radost ze vztahu, očekávání budoucnosti, touha růst, hodnocení druhých ne podle majetku a postavení, ale podle projeveného milosrdenství a empatie. Je důležité, že jsme dorostli do dospělosti, kdy se dokážeme postarat o sebe i o druhé, získali jsme rozhled a schopnost rozlišování a hodnocení ve větší šíři. A přece je důležité v sobě nezavrhnout dítě. Občas ho pohladit, projevit mu soucit, dovolit mu, aby nás ovlivnilo ve vztahu k druhým lidem. Ježíš i nám říká: "Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce." (Mt 18,10) "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." (Mk 10,14)

Pozvánky na akce