Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Bůh je láska a zdroj všeho dobra. Mnohé z nich dostáváme neuvědoměle. Náš organizmus pracuje ve dne v noci. Příroda se rozvíjí. Žijeme mezi lidmi a užíváme darů společné práce. Jako lidé však máme možnost Boží lásku přijímat a rozvíjet vědomě. Je na nás, abychom to, co dostáváme, rozvíjeli. Je to tak prosté, že se ani nechce věřit. Zdá se, že záchrana a štěstí musí přijít skrze mimořádné a nákladné prostředky, nadlidské výkony, vychytralost a schopnost vyznat se v tlačenici. Ale Boží láska je skryta v těch nejvšednějších situacích, setkáních, vztazích.  Ježíš přichází se svou láskou tak, jak se setkával s učedníky: ve svém slově, v přátelském společenství, ve sdílení darů života, v modlitbě. Radostí vzkříšení obdařil jako první ty, kdo vytrvali věrně i pod křížem. To, co jsme zažili, smíme šířit dál: zůstávat v Kristově lásce a nést ovoce. Tak, jak to Ježíš řekl: "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti; kdo zůstává ve mně, ten nese hojné ovoce."

Budoucí akce

Budoucí akce

01.11.2018
17 hodin v Husově sboru v Brně Tuřanech
28.10.2018
Zazní alikvótní hudba procházející od nejhlubších tónů po nejjemnější vibrace. Hudebníci i posluchači sladěni tady a teď souzní v obřadu očistné hudby. Přijďte s námi prožít krásu energií čiré hudby. Těšíme se. Saša, Lenka, Štěpán, Igor a Filip - skupina TICHA. Příspěvek 200,- Kč. Husův sbor v Brně - Tuřanech, Karkulínova 8, neděle 28.10. v 17 hodin.
07.10.2018
Na programu G.F. Händel: Concerto grosso op.6 č.3; L.Janáček: Suite; A.Dvořák: Slovanský tanec č.6; A. Dvořák: Humoreska; D. Šostakovič: Waltz; P.Mascagni: Intermezzo sinfonico; J. Haydn: Serenada. Dirigují Stanislav Kummer a Vít Mareček. Vstupné dobrovolné. Husův sbor v Brně Tuřanech, neděle 7. října v 17 hodin. Srdečně zveme. Dirigenti : Stanislav Kummer Vít Mareček
28.09.2018
Prodloužený víkend 28. až 30. září bude v Českých Budějovicích patřit mladým. Čeká je tam mnoho zajímavých akcí, rozhovorů, workshopů a příležitostí k ujasnění a prohloubení své víry.
15.09.2018
Setkání v modlitbě a přemýšlení o významu naší státnosti u příležitosti 100. výročí vzniku republiky se uskuteční v sobotu 15. září v Hodoníně. V 10 hodin budou bohoslužby ve sboru Církve československé husitské, Dvořákova ul. č. 2, ve 13.30 přednáška tamtéž a ve 14.30 komentovaná prohlídka v muzeu.