Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

Jan Křtitel volá k obrácení k Bohu a přichází potvrdit příslib, že Bůh uvede na svět svou spravedlnost. Je to spravedlivý řád lásky, který Bůh vložil do základů našeho světa. Touto pravdou a spravedlností žil Ježíš od narození do konce pozemského života. Nevymlouval se, že „taková je doba“, v níž vládne sobectví. To bylo, je a bude při vší „modernosti“ stále stejné. Ježíš byl občan nebeského království, řídil se jeho zákony a tím, že se stal člověkem, vrátil pod tyto zákony i náš svět. Sobectví patří minulosti, smutku, beznaději. Budoucnost patří  Ježíšovi a těm, kdo ho následují. I když se cítíme bezbranní tváří v tvář ze všech stran dorážejícímu zlu, díky Ježíši smíme žít pro Boha a budoucnost v jeho lásce. Neboť Ježíš, který se narodil jako bezbranné dítě, zvítězil nad zlem.

 

Budoucí akce

Budoucí akce

05.10.2019-05.06.2021
Přednášky, semináře, rozhovory a modlitební ztišení budou obsahem deseti setkání těch, kdo chtějí rozšířit své vzdělání, prohloubit svůj duchovní život, kladou si otázky víry a získanými poznatky a zkušenostmi chtějí sloužit druhým. Probírat budeme biblickou teologii (Starý i Nový zákon), věrouku (vyznání víry, svátosti, srovnání církví, věroučné důrazy CČSH), praktickou teologii (kázání, práce s dětmi, liturgie, pastorace, správa církve), úvod do duchovního života, religionistiku. Přednášky a semináře spojené s duchovním programem budou probíhat zpravidla první sobotu v měsíci od 9 do 16 hod. v Penzionu Zahrada v Brně, Lipová 26.
27.09.2019-29.09.2019
Bližší informace a přihlášky na www.setkani-ccsh.cz
18.06.2019
Zveme Vás na závěrečný koncert žáků Hudební školy Yamaha v úterý 18.června v 17 hodin v Husově sboru v Brně Tuřanech.
12.06.2019-12.07.2019
Sbíráme brýle pro potřebné v Ugandě. V polovině července nás navštíví Anette Akankwasha, ředitelka Centra pomoci v Kitokolo, které provozuje porodnici, zdravotní středisko, siročinec a pomáhá chudým rodinám. Darováním brýlí podpoříme tuto práci. Brýle je možno přinést do Husova sboru v Brně Tuřanech po bohoslužbách nebo kdykoli po domluvě. Tel č. 607 025 678.