Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

Jan Křtitel volá k obrácení k Bohu a přichází potvrdit příslib, že Bůh uvede na svět svou spravedlnost. Je to spravedlivý řád lásky, který Bůh vložil do základů našeho světa. Touto pravdou a spravedlností žil Ježíš od narození do konce pozemského života. Nevymlouval se, že „taková je doba“, v níž vládne sobectví. To bylo, je a bude při vší „modernosti“ stále stejné. Ježíš byl občan nebeského království, řídil se jeho zákony a tím, že se stal člověkem, vrátil pod tyto zákony i náš svět. Sobectví patří minulosti, smutku, beznaději. Budoucnost patří  Ježíšovi a těm, kdo ho následují. I když se cítíme bezbranní tváří v tvář ze všech stran dorážejícímu zlu, díky Ježíši smíme žít pro Boha a budoucnost v jeho lásce. Neboť Ježíš, který se narodil jako bezbranné dítě, zvítězil nad zlem.

 

Brýle pro Afriku

12.06.2019-12.07.2019
Sbíráme brýle pro potřebné v Ugandě. V polovině července nás navštíví Anette Akankwasha, ředitelka Centra pomoci v Kitokolo, které provozuje porodnici, zdravotní středisko, siročinec a pomáhá chudým rodinám. Darováním brýlí podpoříme tuto práci. Brýle je možno přinést do Husova sboru v Brně Tuřanech po bohoslužbách nebo kdykoli po domluvě. Tel č. 607 025 678.