Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

Jan Křtitel volá k obrácení k Bohu a přichází potvrdit příslib, že Bůh uvede na svět svou spravedlnost. Je to spravedlivý řád lásky, který Bůh vložil do základů našeho světa. Touto pravdou a spravedlností žil Ježíš od narození do konce pozemského života. Nevymlouval se, že „taková je doba“, v níž vládne sobectví. To bylo, je a bude při vší „modernosti“ stále stejné. Ježíš byl občan nebeského království, řídil se jeho zákony a tím, že se stal člověkem, vrátil pod tyto zákony i náš svět. Sobectví patří minulosti, smutku, beznaději. Budoucnost patří  Ježíšovi a těm, kdo ho následují. I když se cítíme bezbranní tváří v tvář ze všech stran dorážejícímu zlu, díky Ježíši smíme žít pro Boha a budoucnost v jeho lásce. Neboť Ježíš, který se narodil jako bezbranné dítě, zvítězil nad zlem.

 

Taizé - dovolená s přidanou hodnotou

19.09.2017
V komunitě braří ve francouzské vesnici Taizé se každý týden schází tisíce lidí z celého světa k modlitbě a sdílení svých zkušeností s Bohem. Je to místo odpočinku a načerpání nových sil, místo Bohem zvláštním způsobem požehnané. Přednáška s prezentací se koná v úterý 19.září v 17 hodin v Husově sbru v Brně Tuřanech, vchod z ulice Vítězné č.1. Srdečně zveme.