Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

Jan Křtitel volá k obrácení k Bohu a přichází potvrdit příslib, že Bůh uvede na svět svou spravedlnost. Je to spravedlivý řád lásky, který Bůh vložil do základů našeho světa. Touto pravdou a spravedlností žil Ježíš od narození do konce pozemského života. Nevymlouval se, že „taková je doba“, v níž vládne sobectví. To bylo, je a bude při vší „modernosti“ stále stejné. Ježíš byl občan nebeského království, řídil se jeho zákony a tím, že se stal člověkem, vrátil pod tyto zákony i náš svět. Sobectví patří minulosti, smutku, beznaději. Budoucnost patří  Ježíšovi a těm, kdo ho následují. I když se cítíme bezbranní tváří v tvář ze všech stran dorážejícímu zlu, díky Ježíši smíme žít pro Boha a budoucnost v jeho lásce. Neboť Ježíš, který se narodil jako bezbranné dítě, zvítězil nad zlem.

 

Vánoční výtvarná dílna

17.12.2017
K Vánocům patří svíčky jako symbol víry ve světlo, které již zanedlouho začne přemáhat tmu. Přijďte si vyrobit svou vlastní svíci z pravého včelího vosku a svítilnu na Betlémské světlo. Nebude chybět příběh o této podivuhodné době a vánoční písně. V Husově sboru v Brně Tuřanech v neděli 17. prosince v 15 hodin.
DATA | 2017-12-17_svicky.jpg