Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Bůh je láska a zdroj všeho dobra. Mnohé z nich dostáváme neuvědoměle. Náš organizmus pracuje ve dne v noci. Příroda se rozvíjí. Žijeme mezi lidmi a užíváme darů společné práce. Jako lidé však máme možnost Boží lásku přijímat a rozvíjet vědomě. Je na nás, abychom to, co dostáváme, rozvíjeli. Je to tak prosté, že se ani nechce věřit. Zdá se, že záchrana a štěstí musí přijít skrze mimořádné a nákladné prostředky, nadlidské výkony, vychytralost a schopnost vyznat se v tlačenici. Ale Boží láska je skryta v těch nejvšednějších situacích, setkáních, vztazích.  Ježíš přichází se svou láskou tak, jak se setkával s učedníky: ve svém slově, v přátelském společenství, ve sdílení darů života, v modlitbě. Radostí vzkříšení obdařil jako první ty, kdo vytrvali věrně i pod křížem. To, co jsme zažili, smíme šířit dál: zůstávat v Kristově lásce a nést ovoce. Tak, jak to Ježíš řekl: "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti; kdo zůstává ve mně, ten nese hojné ovoce."

KontaktDATA | Husuv_sbor_barevny.jpg

Vítězná 1, 620 00 Brno Tuřany
IČ 62160818
transparentní účet 2401014816/2010
+420 774 335 229, 607 025 678, 543 248 964
papirovalady@seznam.cz
svetla.kosickova@gmail.com

Bohoslužby
  • Husův sbor v Brně  Tuřanech - Neděle v 9:00 - Karkulínova 8
  • Sborový dům Šlapanice – 1. a 3. neděle v měsíci v 10:20 – Riegrova 6

Návštěvní hodiny

Pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne.
Ohlaste se prosím předem!

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení *
E-mail *
Vaše zpráva
 

Zobrazit místo CCSH Tuřany na větší mapě