Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Beseda s p. Karlem Plockem

28.03.2023
Violista Filharmonie Brno a vydavatel hudby na CD nosičích, p. Karel Plocek, navštíví Husův sbor v Brně-Tuřanech v úterý 28.3. v 18 hodin. Přiblíží svou vydavatelskou činnost a ohlédne se za cestou brněnské filharmonie po Spojených státech amerických. Nebudou chybět ukázky z díla hudebního skladatele Františka V. Kramáře, který měl blízký vztah k Tuřanům, ani fotografie z míst, kde brněnská filharmonie v USA koncertovala. Jste srdečně zváni i na malé pohoštění.

DATA | 2023-03-28_Karel_Plocek.jpg