Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Cimbálová muzika Vonica

05.12.2021
Zveme vás na PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT z lidových písní a koled v neděli 5. prosince v 16 hod. v Husově sboru v Brně Tuřanech. Hraje a zpívá VONICA, cimbálová muzika z Krumvíře se svými sólisty a primášem Františkem Korábem. Program doplní děti ze základní školy v Brně-Tuřanech. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč na honorář cimbálovému souboru, který je dotován ÚMČ jen z jedné čtvrtiny. V souladu s vládními protikovidovými opatřeními musí být kontrolovány certifikáty o očkování nebo o prodělaném oněmocnění.

DATA | 2021-12-05_koncert_Vonica.jpg