Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Události posledních dnů nám dávají nahlédnout do hloubky zla. Ti, kdo se mu upsali, nemají soucit s nikým – s cizím ani vlastním, kromě sebe a několika nejbližších. Nerespektují úmluvy, nedrží se vlastních slov. Uprostřed chaosu a utrpení nacházejí požitek z vlastní moci. Je naší povinností se bránit a pomáhat strádajícím. Vlna solidarity a velkorysé spolupráce je úžasná. V tomto postním čase si však máme odvahu přiznat: nedokážeme porazit zlo v jeho základu, když jsou naše snahy neseny strachem a sobectvím. Víra směřuje náš pohled na Ježíše. Ve víře, lásce a naději v Boha, nepodlehl strachu, dobrovolně „sestoupil do pekel“ a ve své odevzdanosti Bohu se stal Pánem živých i mrtvých. Jemu smíme odevzdat svou touhu po dobru a spravedlnosti, své snahy, oběti, sebezapření ve prospěch trpících, ty, kdo žijí a rozhodují, i ty, jež smršť zla připravila o život. Přijmi, Pane, tento výraz naší důvěry a oddanosti tobě. Osvoboď nás od strachu a sobectví. A zlému učiň konec.

 

Cimbálová muzika Vonica

05.12.2021
Zveme vás na PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT z lidových písní a koled v neděli 5. prosince v 16 hod. v Husově sboru v Brně Tuřanech. Hraje a zpívá VONICA, cimbálová muzika z Krumvíře se svými sólisty a primášem Františkem Korábem. Program doplní děti ze základní školy v Brně-Tuřanech. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč na honorář cimbálovému souboru, který je dotován ÚMČ jen z jedné čtvrtiny. V souladu s vládními protikovidovými opatřeními musí být kontrolovány certifikáty o očkování nebo o prodělaném oněmocnění.

DATA | 2021-12-05_koncert_Vonica.jpg