Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Duchovní stavby - vernisáž obrazů p. Karla Věstínského

03.12.2023
Obrazy kostelů a kapliček, které se nacházejí v oblasti Tuřan a Chrlic je možno shlédnout v Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8. Na vernisáži 1. adventní neděle 3. prosince v 16 hodin promluví p. Ing. Jiří Protivínský a autor obrazů, p. Karel Věstínský. V hudební části vystoupí hudební těleso Cache Cache s programem "Hudba tajných koutů skrytých míst" Účinkují Vendula Janotová – klávesy, zpěv, Zuzana Šalamounová – zpěv, Anna Magni – příčná flétna, Zdeněk Žert – violoncello. Výstava potrvá do 24.12.2023. Jste zváni.

DATA | 2023-12-03_vernisaz.jpg