Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Koncert Brno Contemporary Orchestra

18.12.2023
18.12.2023 v 19:00 Husův sbor v Tuřanech NOVÉ MYSTERIUM Luigi Dallapiccola – Concerto per la notte di Natale dell’anno 1956 (1956-1957) Sofia Gubaidulina – Meditation über den Bach-Choral (1993) Mario Buzzi – ¡ARBOR? (objednávka BCO) Kaia Saariaho – Tag des Jahrs  (2002) Miloslav Kabeláč – Hra s jesličkami (1937) Irena Troupová – soprán; Daria Savvateeva – cembalo;Martin Kotulan, Kornel Mikecz – bas; František Sliž – tenor BAS – Brněnský akademický sbor Pavel Šnajdr – dirigent Vstupenky možno koupit v předprodeji https://goout.net/cs/listky/vanocni-sjezd-nove-mysterium/vfhv/

DATA | BCO.jpg