Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Události posledních dnů nám dávají nahlédnout do hloubky zla. Ti, kdo se mu upsali, nemají soucit s nikým – s cizím ani vlastním, kromě sebe a několika nejbližších. Nerespektují úmluvy, nedrží se vlastních slov. Uprostřed chaosu a utrpení nacházejí požitek z vlastní moci. Je naší povinností se bránit a pomáhat strádajícím. Vlna solidarity a velkorysé spolupráce je úžasná. V tomto postním čase si však máme odvahu přiznat: nedokážeme porazit zlo v jeho základu, když jsou naše snahy neseny strachem a sobectvím. Víra směřuje náš pohled na Ježíše. Ve víře, lásce a naději v Boha, nepodlehl strachu, dobrovolně „sestoupil do pekel“ a ve své odevzdanosti Bohu se stal Pánem živých i mrtvých. Jemu smíme odevzdat svou touhu po dobru a spravedlnosti, své snahy, oběti, sebezapření ve prospěch trpících, ty, kdo žijí a rozhodují, i ty, jež smršť zla připravila o život. Přijmi, Pane, tento výraz naší důvěry a oddanosti tobě. Osvoboď nás od strachu a sobectví. A zlému učiň konec.

 

Koncert duchovní hudby

12.10.2013
Sobota 12. října v 17 hod. v Husově sboru v Tuřanech, (u sokolovny) Na programu díla těchto skladatelů: Jules Massenet, Johann Sebastian Bach, Antonín Dvořák, Georg Friedrich Händel, César Franck, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Guiseppe Verdi, Christoph Willibald Gluck účinkují: Naďa Bláhová - zpěv, Irena Bezdičková – housle, Martin Jakubíček - varhany, Tomáš Jeřábek - zpěv Srdečně Vás zveme