Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Koncert hudby, písní a poezie

28.04.2024
Neděle 28.4. v 17 hodin v Husově sboru v Brně Tuřanech. Z důvodu nemoci změna účinkujících. Vystoupí pí. Táňa Soto Janošová (zpěv, recitace) a p. Martin Jakubíček (varhany, zpěv). K Roku české hudby zazní skladby B. Smetany, Ant. Dvořáka, L. Janáčka a verše Jar. Seiferta. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč. Jste srdečně zváni.

DATA | 2024-04-28_koncert.png