Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Koncert mistrů barokní hudby

24.04.2022
Bez nároku na honorář uvedou Karel Plocek (viola), Karel Fajtl (housle) a Jan Škrdlík (violoncello) skladby ze 17. - 18. století, a to v Husově sboru v Tuřanech v neděli 24.4. v 18 hodin. Jana Rosie Dvořáková bude vystavovat svá výtvarná díla. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč, které bude věnováno na potřeby ukrajinských uprchlíků.

DATA | 2022-04-24_Ukrajina.jpg