Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Letní meditace

15.08.2023
V úterý 15.srpna v 18 hodin se sejdeme ke čtení z Bible, zpěvům z Taizé a prostorem pro tichou meditaci, a to v kapličce nad Brněnskými Ivanovicemi. Na blízké Ivanovické náměstí jedou autobusy MHD 40,48 a dálkový č. 109. Z Úzké od Vaňkovky je to 15 minut. Před meditací od 17.40 je možnost prohlédnout si kapličku a seznámit se s její historií. Budete vítáni.

DATA | 2023-08-15_meditace.png