Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Tříkrálová sbírka

08.01.2022
V sobotu mezi 9 a 12 hodinou vás navštíví koledníci. Váš dar bude použit na sociální práci Charity Brno: Chráněné bydlení u sv. Michaela, Domov pokojného stáří Kamenná, Centrum služeb pro lidi bez domova, Chráněné bydlení pro lidi s těžkým mentálním postižením, Charitativní záchrannou síť pro opuštěné seniory a další. více na www.trikralovasbirka.cz

DATA | 2022_Trikralova_sbirka.jpgDATA | 2022_Zamery-charity-pro-Trikralovou-sbirku.jpg