Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Události posledních dnů nám dávají nahlédnout do hloubky zla. Ti, kdo se mu upsali, nemají soucit s nikým – s cizím ani vlastním, kromě sebe a několika nejbližších. Nerespektují úmluvy, nedrží se vlastních slov. Uprostřed chaosu a utrpení nacházejí požitek z vlastní moci. Je naší povinností se bránit a pomáhat strádajícím. Vlna solidarity a velkorysé spolupráce je úžasná. V tomto postním čase si však máme odvahu přiznat: nedokážeme porazit zlo v jeho základu, když jsou naše snahy neseny strachem a sobectvím. Víra směřuje náš pohled na Ježíše. Ve víře, lásce a naději v Boha, nepodlehl strachu, dobrovolně „sestoupil do pekel“ a ve své odevzdanosti Bohu se stal Pánem živých i mrtvých. Jemu smíme odevzdat svou touhu po dobru a spravedlnosti, své snahy, oběti, sebezapření ve prospěch trpících, ty, kdo žijí a rozhodují, i ty, jež smršť zla připravila o život. Přijmi, Pane, tento výraz naší důvěry a oddanosti tobě. Osvoboď nás od strachu a sobectví. A zlému učiň konec.

 

Tříkrálová sbírka

08.01.2022
V sobotu mezi 9 a 12 hodinou vás navštíví koledníci. Váš dar bude použit na sociální práci Charity Brno: Chráněné bydlení u sv. Michaela, Domov pokojného stáří Kamenná, Centrum služeb pro lidi bez domova, Chráněné bydlení pro lidi s těžkým mentálním postižením, Charitativní záchrannou síť pro opuštěné seniory a další. více na www.trikralovasbirka.cz

DATA | 2022_Trikralova_sbirka.jpgDATA | 2022_Zamery-charity-pro-Trikralovou-sbirku.jpg