Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Události posledních dnů nám dávají nahlédnout do hloubky zla. Ti, kdo se mu upsali, nemají soucit s nikým – s cizím ani vlastním, kromě sebe a několika nejbližších. Nerespektují úmluvy, nedrží se vlastních slov. Uprostřed chaosu a utrpení nacházejí požitek z vlastní moci. Je naší povinností se bránit a pomáhat strádajícím. Vlna solidarity a velkorysé spolupráce je úžasná. V tomto postním čase si však máme odvahu přiznat: nedokážeme porazit zlo v jeho základu, když jsou naše snahy neseny strachem a sobectvím. Víra směřuje náš pohled na Ježíše. Ve víře, lásce a naději v Boha, nepodlehl strachu, dobrovolně „sestoupil do pekel“ a ve své odevzdanosti Bohu se stal Pánem živých i mrtvých. Jemu smíme odevzdat svou touhu po dobru a spravedlnosti, své snahy, oběti, sebezapření ve prospěch trpících, ty, kdo žijí a rozhodují, i ty, jež smršť zla připravila o život. Přijmi, Pane, tento výraz naší důvěry a oddanosti tobě. Osvoboď nás od strachu a sobectví. A zlému učiň konec.

 

Tříkrálový koncert

05.01.2016
Menuet, valčík i překvapení z díla Jana Křtitele Vaňhala, Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších autorů zahrají na housle koncertní mistr p. Jiří Jahoda a pí. Ivona Jahodová. Slovem provází p. Jiří Jahoda. Koná se v Husově sboru v Brně-Tuřanech v úterý 5.ledna v 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován kulturním aktivitám v Husově sboru. Srdečně vás zveme.
DATA | 2016-01-05_Jahodovi | 2096.JPGDATA | 2016-01-05_Jahodovi | 2099.JPGDATA | 160105_Trikralovy_page-001.jpg