Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Tříkrálový koncert

05.01.2016
Menuet, valčík i překvapení z díla Jana Křtitele Vaňhala, Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších autorů zahrají na housle koncertní mistr p. Jiří Jahoda a pí. Ivona Jahodová. Slovem provází p. Jiří Jahoda. Koná se v Husově sboru v Brně-Tuřanech v úterý 5.ledna v 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován kulturním aktivitám v Husově sboru. Srdečně vás zveme.
DATA | 2016-01-05_Jahodovi | 2096.JPGDATA | 2016-01-05_Jahodovi | 2099.JPGDATA | 160105_Trikralovy_page-001.jpg