Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Události posledních dnů nám dávají nahlédnout do hloubky zla. Ti, kdo se mu upsali, nemají soucit s nikým – s cizím ani vlastním, kromě sebe a několika nejbližších. Nerespektují úmluvy, nedrží se vlastních slov. Uprostřed chaosu a utrpení nacházejí požitek z vlastní moci. Je naší povinností se bránit a pomáhat strádajícím. Vlna solidarity a velkorysé spolupráce je úžasná. V tomto postním čase si však máme odvahu přiznat: nedokážeme porazit zlo v jeho základu, když jsou naše snahy neseny strachem a sobectvím. Víra směřuje náš pohled na Ježíše. Ve víře, lásce a naději v Boha, nepodlehl strachu, dobrovolně „sestoupil do pekel“ a ve své odevzdanosti Bohu se stal Pánem živých i mrtvých. Jemu smíme odevzdat svou touhu po dobru a spravedlnosti, své snahy, oběti, sebezapření ve prospěch trpících, ty, kdo žijí a rozhodují, i ty, jež smršť zla připravila o život. Přijmi, Pane, tento výraz naší důvěry a oddanosti tobě. Osvoboď nás od strachu a sobectví. A zlému učiň konec.

 

Výtvarná dílna pro děti

24.12.2015
Děti, rodiče, prarodiče, strýce i tetičky zveme na vánoční dílničky na Štědrý den 24.12. v 10 hod. v Husitském kostele v Brně Tuřanech. Povíme si o narození Ježíška v Betlémě, děti si vyrobí vánoční ozdoby a dekorace do pokojíčku, rozkrojíme jablíčka, budeme pouštět lodičky ze skořápek a zazpíváme koledy. Vezměte si s sebou prosím nůžky, lepidlo, pastelky. Děti si domů mohou odnést Betlémské světlo, tak vemte s sebou svítilničku (postačí zavařovací sklenice). Těšíme se na vás.
DATA | 2015-12-24_dilnicky | deti_poslouchaji_1.JPGDATA | 2015-12-24_dilnicky | pisnicka.JPGDATA | 2015-12-24_dilnicky | vyrabeni.JPGDATA | 2015-12-24_dilnicky | vyrabeni_12.JPGDATA | 2015-12-24_dilnicky | vyrabeni_3.JPGDATA | 2015-12-24_dilnicky | vyrabeni_5.JPGDATA | 2015-12-24_dilnicky | lodicky_3.JPGDATA | 2015-12-24_dilnicky | myska_1.JPGDATA | 2015-12-24_dilnicky | co_budeme_vyrabet_1.JPG}DATA | 2015-12-24_dilnicky | vyrabeni_2.JPG