Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Jako dítě, v šedesátých letech 20. století, jsem slyšela tento vtip: Při svém setkání s Churchillem se Stalin chlubil svou mocí: ´Dokážu, že vrabec zůstane na mé dlani, aniž ho přivážu nebo budu držet.´ Churchill se divil: ´To přece není možné, vrabec potřebuje volnost, má své hejno, své mladé.´ Stalin chytil vrabce, oškubal mu jedno peříčko po druhém a nahý vrabeček se schoulil v jeho dlani, na kterou mu Stalin nasypal pár drobků chleba. Tento vtip varuje před snahami všech autoritářů: oloupit člověka o sebedůvěru, o důstojnost a vyvolat v něm chaos a strach. Stalo se tak mnohokrát v dějinách; např. před první volbou V.V.Putina prezidentem Ruské federace (r.2000) postupně v různých městech nad ránem vybuchovaly obytné domy. Putin, jemuž byly Borisem Jelcinem již před volbou svěřeny prezidentské pravomoci, výbuchy nechal ihned vyšetřit, okamžitě našel viníky, nechal je náležitě potrestat a vysloužil si „svatozář“ zachránce. Ale „chybička se vloudila“ a zjistilo se, že tyto výbuchy zinscenoval Putin sám. (Více v knize Timothy Snydera: Tyranie - 20 lekcí z 20.století.) Možná se i dnes dere do nejvyššího patra politiky někdo tím, že vyvolává strach, závist, chaos v myslích voličů. Nenechme se oškubat o svou lidskou důstojnost a vnitřní vyrovnanost. Důvěřujme spíše těm, kdo žijí slova 

Ježíše Krista: Nebojte, já jsem přemohl zlo a jsem s vámi až do konce světa. (Mt 28,20)

Jr 31:13

28.05.2013
Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. "Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost“, je výrok Hospodinův. Jr 31,13;

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2 Te 2,16-17

Jak se může smutek změnit v radost? Jak se stane možným, že život ukáže smutnému člověku zase jiné stránky než jen bolest? Smutek se může proměnit, když nezkamení, ale dá se do pohybu. Angličané pro to mají pěkné úsloví. Říkají: „Having a good cry – mít dobrý pláč.“ Opravdu „dobře“ plakat - to ulehčí, pročistí a pomáhá zpracovat bolest.  A když je všechno oplakáno, vytváří se prostor pro další věci. Dříve byla součástí bohoslužeb prosba o dar slz. Křesťané věděli, že Bůh dává se slzami něco, co můžeme dostat jen v pláči: oddání se bolesti, abychom ji pak mohli propustit. Proto je důležité, abychom v modlitbě za pozůstalé prosili i za dar slz. Aby se u nás mohl „dobře“ vyplakat, aby se smutek dal do pohybu a s Boží pomocí se proměnil v novou životní sílu.

Když se nás zmocní smutek a bolest, pak nám, Bože, pomoz, abychom si je připustili. Dej nám vnitřní svobodu k opravdovému smutku, k tomu, abychom své slzy nezakrývali. Ty proměň náš smutek a dej nám novou radost.

Losungen 28.10.2010