Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Milí přátelé,

víra má dvě křídla. Jedním je vědomí vlastní slabosti, nedostatečnosti. Člověk by chtěl být perfektní, dělat všechno správně a dokonale. Něco se daří, postupně se učíme žít, řešit problémy, vycházet dobře s lidmi. K dokonalosti má však náš svět a my v něm daleko. Točili bychom se v kruhu, kdybychom jen naříkali a opírali se jen o toto křídlo. Je tu ale ještě to druhé – Boží čistá nepodmíněná láska, která nezná hranic. To, čím Bůh žije od věčnosti, žil i jako člověk Ježíš z Nazareta: v obětavé službě, pravdivém slově i postoji, moci osvobozující z nemoci a hříchu, v pokoře a vydanosti všanc lidské nenávisti. Ježíšova láska je druhé křídlo, o které se můžeme opřít v modlitbě, ve společenství kolem Bible – slova Božího a ve svátosti Večeře Páně. Tato dvě křídla nás pozvednou k radosti a pokoji. Když se o ně boxujeme ve světě, unikají nám mezi prsty. Na křídlech pokory a Boží lásky se nám samy otvírají.

Jr 31:13

28.05.2013
Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. "Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost“, je výrok Hospodinův. Jr 31,13;

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2 Te 2,16-17

Jak se může smutek změnit v radost? Jak se stane možným, že život ukáže smutnému člověku zase jiné stránky než jen bolest? Smutek se může proměnit, když nezkamení, ale dá se do pohybu. Angličané pro to mají pěkné úsloví. Říkají: „Having a good cry – mít dobrý pláč.“ Opravdu „dobře“ plakat - to ulehčí, pročistí a pomáhá zpracovat bolest.  A když je všechno oplakáno, vytváří se prostor pro další věci. Dříve byla součástí bohoslužeb prosba o dar slz. Křesťané věděli, že Bůh dává se slzami něco, co můžeme dostat jen v pláči: oddání se bolesti, abychom ji pak mohli propustit. Proto je důležité, abychom v modlitbě za pozůstalé prosili i za dar slz. Aby se u nás mohl „dobře“ vyplakat, aby se smutek dal do pohybu a s Boží pomocí se proměnil v novou životní sílu.

Když se nás zmocní smutek a bolest, pak nám, Bože, pomoz, abychom si je připustili. Dej nám vnitřní svobodu k opravdovému smutku, k tomu, abychom své slzy nezakrývali. Ty proměň náš smutek a dej nám novou radost.

Losungen 28.10.2010