Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Jako dítě, v šedesátých letech 20. století, jsem slyšela tento vtip: Při svém setkání s Churchillem se Stalin chlubil svou mocí: ´Dokážu, že vrabec zůstane na mé dlani, aniž ho přivážu nebo budu držet.´ Churchill se divil: ´To přece není možné, vrabec potřebuje volnost, má své hejno, své mladé.´ Stalin chytil vrabce, oškubal mu jedno peříčko po druhém a nahý vrabeček se schoulil v jeho dlani, na kterou mu Stalin nasypal pár drobků chleba. Tento vtip varuje před snahami všech autoritářů: oloupit člověka o sebedůvěru, o důstojnost a vyvolat v něm chaos a strach. Stalo se tak mnohokrát v dějinách; např. před první volbou V.V.Putina prezidentem Ruské federace (r.2000) postupně v různých městech nad ránem vybuchovaly obytné domy. Putin, jemuž byly Borisem Jelcinem již před volbou svěřeny prezidentské pravomoci, výbuchy nechal ihned vyšetřit, okamžitě našel viníky, nechal je náležitě potrestat a vysloužil si „svatozář“ zachránce. Ale „chybička se vloudila“ a zjistilo se, že tyto výbuchy zinscenoval Putin sám. (Více v knize Timothy Snydera: Tyranie - 20 lekcí z 20.století.) Možná se i dnes dere do nejvyššího patra politiky někdo tím, že vyvolává strach, závist, chaos v myslích voličů. Nenechme se oškubat o svou lidskou důstojnost a vnitřní vyrovnanost. Důvěřujme spíše těm, kdo žijí slova 

Ježíše Krista: Nebojte, já jsem přemohl zlo a jsem s vámi až do konce světa. (Mt 28,20)

Hospodaření NO Brno-Tuřany v roce 2012

05.07.2013

Náklady

 

Bohoslužebné náklady,literatura,pastorace,kancelář                           7 828,00

                                                                                 

Spotřeba elektřiny                                                                     4 704,00

 

Spotřeba plynu                                                               35 357,20

 

Vodné, stočné                                                                   6 106,00

 

Opravy a údržba                                                                                     

            - nátěry oken Tuřany                                                                         57 220,00

            - kontrola komínů                                                                                 1 260,00

            - oprava schodů Šlapanice                                                                   3 392,00

            - výměna plynoměru Šlapanice                                                           1 692,00

            - servis zvonu                                                                                      3 396,00

   Celkem                                                                                    66 960,00

 

Služby

          - projektová dokumentace                                                                       1 200,00

          - kopírování                                                                                                831,00

          - kontrola hasících přístrojů                                                                    1 415,00

          - poštovné                                                                                                1 000,00

          - telefon                                                                                                        89,00

          - uložení odpadu                                                                                         701,00

Celkem                                                       5 236,00                                                                                                                                                                                                                     

 

Cestovné                                                                         3 418,00

 

Mzdové náklady                                                         19 205,00

 

Daň z nemovitosti                                                              39,00

 

Ostatní náklady

           - poskytnuté dary                                                                                   4 000,00

           - koncerty                                                                                               6 500,00

           - bankovní poplatky                                                                               1 262,00

           - pojiění budov                                                                                       4 320,00

          - vikariát, synoda, sněm                                                                            900,00

Celkem                                                                              16 982,00

 

Odpisy                                                                                  9 468,00

 

Příspěvek na ústředí církve                                           8 000,00

 

 

Náklady  celkem        183 303,75                                                                         

 

 

Výnosy

 

Nájemné Tučkovi                                                               49 452,00

 

Nájemné PhDr Štěpánek                                                10 608,00

 

Nájemné Štěpánkovi                                                        21 100,00

 

Úroky z běžného účtu                                                                  9,61

 

Bohoslužebné sbírky                                                         40 023,00

 

Dary                                                                                       66 534,00

 

Dary na provoz kolumbária                                                5 400,00

 

Členské příspěvky                                                               45 360,00

 

Dotace městského úřadu Brno-Tuřany                         20 000,00

 

 

Výnosy celkem                        258 486,61

 

 

Hospodářský výsledek:            75 182,86

 

 

 

 

Stav finančních prostředků k 31.12.2012

 

         Účet v bance        122 146,28

         Pokladna                14 000,00

         Celkem                 136 146,28

 

 

 

Vypracovala:     M. Konvičná   10. 3. 2013