Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

Jako dítě, v šedesátých letech 20. století, jsem slyšela tento vtip: Při svém setkání s Churchillem se Stalin chlubil svou mocí: ´Dokážu, že vrabec zůstane na mé dlani, aniž ho přivážu nebo budu držet.´ Churchill se divil: ´To přece není možné, vrabec potřebuje volnost, má své hejno, své mladé.´ Stalin chytil vrabce, oškubal mu jedno peříčko po druhém a nahý vrabeček se schoulil v jeho dlani, na kterou mu Stalin nasypal pár drobků chleba. Tento vtip varuje před snahami všech autoritářů: oloupit člověka o sebedůvěru, o důstojnost a vyvolat v něm chaos a strach. Stalo se tak mnohokrát v dějinách; např. před první volbou V.V.Putina prezidentem Ruské federace (r.2000) postupně v různých městech nad ránem vybuchovaly obytné domy. Putin, jemuž byly Borisem Jelcinem již před volbou svěřeny prezidentské pravomoci, výbuchy nechal ihned vyšetřit, okamžitě našel viníky, nechal je náležitě potrestat a vysloužil si „svatozář“ zachránce. Ale „chybička se vloudila“ a zjistilo se, že tyto výbuchy zinscenoval Putin sám. (Více v knize Timothy Snydera: Tyranie - 20 lekcí z 20.století.) Možná se i dnes dere do nejvyššího patra politiky někdo tím, že vyvolává strach, závist, chaos v myslích voličů. Nenechme se oškubat o svou lidskou důstojnost a vnitřní vyrovnanost. Důvěřujme spíše těm, kdo žijí slova 

Ježíše Krista: Nebojte, já jsem přemohl zlo a jsem s vámi až do konce světa. (Mt 28,20)

Proběhlé akce

Proběhlé akce

09.06.2017
Školáci i předškoláci, stačí zvládnout několik zajímavých úkolů a dovíte se, kde hledat skutečný podklad. Odměna vás nemine. Husův sbor v Tuřanech od 19 hodin.
16.05.2017
Z historických přehledů, životopisů, zpráv z cest, dopisů a encyklopedických údajů se dozvíme o obrovské práci, nebezpečí, bolestech a obětech, které katoličtí i evangeličtí misionáři podstupovali. Zamyslíme se nad úžasným nadšením, zapálenou touhou, radostnou odvahou a nezdolnou houževnatostí evangelistů. Dopouštěli se i chyb a omylů, pociťovali samotu a marnost svého usilování, někdy skončili jako mučedníci. Spolu s farářkou Mgr. Světluší Košíčkovou se jejich vírou, láskou a nadějí necháme inspirovat v úterý 16.května v 17 hodin na faře Husova sboru v Brně Tuřanech, Vítězná 1. Srdečně vás zveme.
22.04.2017
U příležitosti Dne země budeme vyrávět z recyklovaných materiálů. Srdečně vás zveme do Husova sboru v Brně Tuřanech v sobotu 22.4. od 15 hod.
18.04.2017
Vedly k jeho odsouzení důvody osobní, náboženské, politické nebo psychologické? Bylo to svobodné rozhodnutí jednotlivců nebo všech společně? Bylo to nutné? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? (Lk 24,26) A co na to milující Bůh? Takové a mnohé další otázky budeme klást Bibli, moudrým křesťanům i sami sobě spolu s farářkou Mgr. Světluší Košíčkovou, Th.D. Přednáška se koná v úterý 18. dubna 2017 v 17 hod. na faře Husova sboru v Brně Tuřanech, vchod z ulice Vítězná 1 Srdečně vás zveme.
13.04.2017
Zveme děti, rodiče, prarodiče, strýce i tetičky na velikonoční dílničky na Zelený čtvrtek 13.4. v 15.30 hod. v Husitském kostele v Brně Tuřanech. Povíme si velikonoční příběh, nazdobíme vyfouknutá vajíčka a vyrobíme velikonoční dekorace. Zazpíváme si a zatancujeme. Vezměte si s sebou prosím nůžky, lepidlo, pastelky. Těšíme se na vás. Kontakt: svetla.kosickova(at)gmail.com, tel. 607 025 678
09.04.2017
Na Květnou neděli se sejdeme v 10.10 hod. v Husově sboru v Brně Tuřanech, abychom si připomněli důležitou událost. Budeme se společně ptát: Kdo to k nám jede? Chceme mu zazpívat, vypovědět mu své radosti i starosti a přijmout jeho požehnání.
02.04.2017
Srdečně zveme na koncert Helfertova orchestrálního sdružení v neděli 2.dubna v 17 hodin v Husově sboru v Brně Tuřanech. Na programu Luisina polka Bedřicha Smeany, Slovanský tanec č. 6 Antonína Dvořáka, Vals triste Oskara Nedbala, Symfonie č. 4 Jana Zacha, Waltz Dmitrije Šostakoviče a Orchestrální kvartet F-dur Karla Stamice. Orchestr řídí dirigent Mgr. Stanislav Kummer a pomocný dirigent p. Vít Mareček.
21.03.2017
Proč je vzdělání a vzdělávání se důležité? Co je jeho cílem a co jeho hnací silou? Jak má vypadat, jaké prostředky může využít, jak má být strukturováno? Takové a mnohé další otázky budeme klást jedné z nejvýznamnějších osobností našeho národa spolu s farářkou Mgr. Světluší Košíčkovou, Th.D. Sejdeme se v úterý 21. března 2017 v 17 hod. na faře Husova sboru v Brně Tuřanech vchod z ulice Vítězná 1 Přednáška je příspěvkem k 425. výročí narození Jana Amose a ke svátku učitelů.
16.02.2017
I po svátku sv. Valentýna je vhodné udělat druhému nebo i sobě radost drobným dárkem. Může to být třeba ozdobná svíčka z pravého včelího vosku, vlastnoručně vyrobená pod vedením pí. Mgr. Evy Kantoříkové. Zazpíváme si a povíme příběh. Ve čtvrtek 16.února v 16 hodin v Husově sboru v Brně Tuřanech. Srdečně vás zveme.
29.01.2017
Kdo to vylezl na strom, aby uviděl Ježíše? A jak to dopadlo? Můžete se těšit na vyprávění, zpívání a vyrábění v neděli 29.1. v 10.10 hod. v Husově sboru v Brně Tuřanech. Srdečně vás zveme.
08.01.2017
Účinkují Irena Bezdičková – housle, Martin Jakubíček – varhany, zpěv a jejich host. Na programu díla těchto skladatelů: Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Josef Suk, Jules Massenet, J. Williams, John Debney a další. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme k poslechu koncertu v poslední den vánočních svátků - v neděli 8.ledna 2017 v 16 hodin v Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8.
24.12.2016
Již tradičně se scházíme na Štědrý den, abychom si s dětmi připomněli vánoční příběh, zazpívali koledy a něco pěkného si vyrobili. Tentokrát začínáme ve 13 hodin. Srdečně vás zveme.
27.11.2016
V neděli 27.11. v 10.10 hod. zveme rodiny na dětské bohoslužby. Tématem bude - jak jinak - ADVENT. Vedle zpívání, vyprávění biblického příběhu a modlitby bude na programu i vyrábění adventního věnečku. Věnečky obalené chvojím a ozdoby budou připraveny, ale můžete si, pokud chcete, vzít i něco vlastního.
26.11.2016
O historii tuřanského kroje se dozvíme z profesionálního historického filmu, pocházejícího z archivu Dr. Petra Kňávy. Hudební vstup - violista Karel Plocek. Sobota 26.11. v 15 hodin v Husově sboru (u sokolovny). Srdečně vás zveme.
22.10.2016
Díky vyspělé technice a globálnímu trhu dokáže jedna zbraň zabít mnoho lidí. Kdo má zájem na obchodu se smrtí a kdo z něho profituje? O své poznatky se s námi podělí Mgr. P E T E R T K Á Č spolupracovník neziskové organizace NESEHNUTÍ; od roku 2008 se věnuje monitoringu vývozu zbraní z České republiky. Po přestávce si promítneme prezentaci ze studijní cesty do Essenu 26.-30.9., zaměřenou na práci s uprchlíky a zajímavé církevní projekty. Čas od 12 do 13 hodin bude věnován účetnictví. Na otázky, které došly na diecézi z náb. obcí, budou odpovídat Mgr. Ing. Iveta Hušková a Mgr. Jitka Dočekalová. Sobota 22.října od 9 do 13 hod. Penzion Zahrada, Lipová 26, Brno tram. č.1; trolej č. 25, 26, 37; bus č. 52 – zastávka Lipová Začínáme pobožností Čaj, káva a minerálky budou k dispozici, příspěvky na společný stůl jsou vítány
11.10.2016
Srdečně vás zveme na hudební večer, věnovaný básníkovi Josefu Suchému. Hudební díla 17. - 19. století na violu přednese a dílo Josefa Suchého představí vydavatel, badatel a vilolista Karel Plocek. Studoval na Konzervatoři v Brně a dále na JAMU (obor viola, abs. 1992). Zakládající člen komorních souborů Trio od sv. Jakuba a Smyčcové trio Gideon. Pedagog na Konzervatoři v Brně 1997–2009 (obor viola, komorní hra). Přední člen Filharmonie Brno (FB) 1991–2014, v koncertních cyklech FB vystupoval také jako sólista (H. Berlioz – Harold v Itálii, P. Hindemith – Smuteční hudba, J. Novák – Sonata da chiesa). Jako člen komorních souborů, orchestrů a samostatně navštívil řadu států 5 kontinentů. Na koncertních pódiích uvedl řadu skladeb pro violu našich současných skladatelů (např. M. Štědroň, P. Zemek, L. Sluka) a skladatelů 20. stol. (P. Eben, J. Novák). Další nejbližší koncert 29.listopadu - Besední dům v Brně se Stamicovým kvartetem.
09.10.2016
Bohoslužby pro rodiny s dětimi budou v neděli 9. října v 10.10 hodin v Husově svoboru v Brně Tuřanech. Budeme přemýšlet o darech, které dostáváme. Srdečně vás zveme.
24.07.2016
V neděli při bohoslužbách, které začínají v 9 hodin, přijmeme křtem do církve Kristovy malou Anežku Kirchnerovou. Vzpomeneme také na pí. Věru Cipriánovou, kterou Pán Bůh před rokem odvolal z tohoto světa.
28.06.2016
Každé úterý kromě svátků v 17.45 na Joštově ul. č. 7 v Brně, ve 3.patře. Vedou střídavě farářka Anna Štěpánková a manželé Jiří a Olga Krčmovi. Koná se ve spolupráci se Světovým centrem pro křesťanskou meditaci v ČR www.krestanskameditace.cz
26.06.2016
Vítr a oheň vyprávějí o Bohu. Biblický příběh, zpívání, modlitba, malování. Přijďte - uvidíte a uslyšíte.
10.06.2016
V 18 hod. vystoupí děti ze ZŠ Měšťanská a Hudební školy Yamaha. V 19 hodin zveme děti k Putování s kupcem perel. Husův sbor v Tuřanech bude otevřený do 22 hod. k prohlídce a k rozhovorům. K návštěvě vás zve paní farářka a spolupracovníci.
29.05.2016
Po skončení pravidelných bohoslužeb, které začínají v 9 a končí v 10 hodin, budme sdílet své představy o životě náboženské obce a možnosti řešení některých úkolů. srdečně zveme zájemce z řad členů a příznivců husitské církve.
28.05.2016
Přijďte si vyrobit výtvarné dekorace v sobotu 28.5. odpoledne od 14 hodin na nádvoří radnice v Brně Tuřanech.
15.05.2016
Na svatodušní neděli v 9 hod. se sejdeme, abychom křtem přijali do rodiny církve Radima Plevu. Bohoslužby budou přizpůsobené pro děti - zazpíváme si, pomodlíme se a povíme biblický příběh. Budeme rádi, když budete přitom.
10.04.2016
Zažili jste setkání s někým, o kom jste nedoufali, že ho někdy ještě uvidíte? O radosti těch, kdo ztratili a znovu nalezli někoho, koho měli hodně, hodně rádi, si povíme v 10.10 hod. v Husově sboru v Tuřanech, Karkulínova 8. Srdečně vás zve Světla Košíčková, farářka
24.03.2016
Povídání o Velikonocích, výroba velikonoční výzdoby, zpívání i malá svačinka čeká na děti, rodiče i prarodiče na Zelený čtvrtek v 15.30 hod. odpoledne. Srdečně zveme do Husova sboru v Brně-Tuřanech.
28.02.2016
Jak bude náš život vypadat záleží na mnoha našich malých i důležitých rozhodnutích. Co předcházelo Ježíšovu VELKÉMU ROZHODNUTÍ? Co si Ježíš mohl vybrat a odmítl to? O tom si budeme s dětmi povídat v neděli 28.února od 10.10 do 11 hod. v Husově sboru v Brně Tuřanech. Srdečně vás zveme.
25.02.2016
Setkání mladých duchovních a aktivních laiků Církve československé husitské se uskuteční od čtvrtka 25. do soboty 27.února v duchovním středisku Zahrada, Brno, Lipová 26. Vede Mgr. Silvia Kamanová. Více na https://www.facebook.com/husitebrno
20.02.2016
O své zkušenosti z práce s uprchlíky se s námi podělí Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D., farář Církve českobratrské evangelické pro menšiny, v sobotu 20.2. v duchovním středisku Penzion Zahrada, Lipová 26, Brno-Pisárky. Srdečně zveme všechny, kdo mají zájem.
24.01.2016
Milosrdný Samařan... Jaký byl, co dělal a co to znamená pro nás - o tom si budeme povídat při rodinných bohoslužbách v neděli 24.ledna v 10.10 hod. v Husově sboru v Brně - Tuřanech. Děti, přineste prosím obrázek oslíka z pohádkové knížky nebo ho samy namalujte.
05.01.2016
Menuet, valčík i překvapení z díla Jana Křtitele Vaňhala, Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších autorů zahrají na housle koncertní mistr p. Jiří Jahoda a pí. Ivona Jahodová. Slovem provází p. Jiří Jahoda. Koná se v Husově sboru v Brně-Tuřanech v úterý 5.ledna v 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován kulturním aktivitám v Husově sboru. Srdečně vás zveme.
24.12.2015
Děti, rodiče, prarodiče, strýce i tetičky zveme na vánoční dílničky na Štědrý den 24.12. v 10 hod. v Husitském kostele v Brně Tuřanech. Povíme si o narození Ježíška v Betlémě, děti si vyrobí vánoční ozdoby a dekorace do pokojíčku, rozkrojíme jablíčka, budeme pouštět lodičky ze skořápek a zazpíváme koledy. Vezměte si s sebou prosím nůžky, lepidlo, pastelky. Děti si domů mohou odnést Betlémské světlo, tak vemte s sebou svítilničku (postačí zavařovací sklenice). Těšíme se na vás.
24.12.2015
Husův sbor v Tuřanech ve 21 hod.
19.12.2015
Křišťálová studánka aneb cirkus Sládek je veselý příběh (poetické pásmo) pro děti plný básniček, písniček a hádanek z pera jednoho z nejlepších autorů dětské literatury české historie Josefa Václava Sládka. V hlavní roli vystupují dva klauni a jejich kouzelný kufr. Jeden je Josef a druhý Václav. Jeden je velký a druhý malý. Jeden je veselý a ten druhý smutný. A protože není na celém světě smutnější pohled než na uplakaného klauna, je třeba ho rozesmát. A k tomu bude zapotřebí spojit síly snad úplně všech dětí v hledišti… Rádi vás uvítáme v Husově sboru v Brně Tuřanech v sobotu 19.prosince v 15 hodin.
29.11.2015
Výstava fotografií s výkladem bratří doc. Václava Štěpánka a Prof. Libora Musila dokumentuje zánik kultury karpatského horského rozptýleného osídlení na Moravě a Slovensku v průběhu posledních třiceti let. Uskuteční se v neděli 29.11. v 17 hod. ve sborovém domě ve Šlapanicích, Riegrova 6.
01.11.2015
Památku zesnulých uctíme a do Boží lásky je odevzdáme v Husově sboru v Tuřanech, Karkulínova 8 v neděli 1. listopadu v 17.00 hod. a ve sborovém domě ve Šlapanicích, Riegrova 6 v neděli 1. listopadu v 10.20 hod. Jmenovitě vzpomeneme na zesnulé, jejichž jména nám napíšete nebo oznámíte.
23.10.2015
Název triu dalo jeho první koncertní působiště – kostel svatého Jakuba Většího v Brně. Tvoří ho zpěvák Milan Řihák, violista Karel Plocek a vahaník, klavírista a umělecký vedoucí souboru Martin Jakubíček. Hudebníci interpretují a popularizují díla od renesance až po současnost ve vlastní úpravě. Odehráli množství koncertů převážně v kostelích a klubech přátel hudby, vystoupili také v Budapešti. Od roku 1994 koncertují rovněž v Rakousku. V Husově sboru v Brně-Tuřanech vystoupí v pátek 23.10. v 18 hod. Srdečně Vás zveme.
11.10.2015
Den za dnem stavíme dům svého života - útulný, přívětivý, pohostinný, bezpečný. Co udělat pro to, aby obstál v bouřích a nepřízni počasí? Necháme si poradit od Ježíše a jeho podobenství o domě na skále a domě na písku. V neděli 11. října v 10.10 hod. v Husově sboru v Brně-Tuřanech, Karkulínova 8
29.05.2015
V Husově sboru v Brně-Tuřanech v 18 hod. zahrají a zazpívají děti ze ZŠ a HŠ Měšťanská; v 19 hod. zahrají na housle a harmonium manželé Jahodovi; v 19.45 vás provede kostelem p. Ivan Drahola; ve 20.30 se podíváme na dokument České televize o vztahu hudebníka Richarda Pachmana k Janu Husovi; ve 21.15 si přečteme z dopisů a kázání Jana Husa za doprovodu hudby. V kostele bude výstava Mistr Jan Hus - svědek smíření. Srdečně Vás zve farářka s radou starších.
24.12.2014
Milí přátelé, ráda bych pozvala všechny děti, rodiče, prarodiče, strýčky i tetičky na vánoční dílničky. Sejdeme se 24.12. v 10 hod v Husitském kostele u sokolovny, děti si vyrobí andílka nebo postavičky do Betléma, rozkrojíme jablíčka, budeme pouštět lodičky ze skořápek a zazpíváme si koledy. Paní farářka bude vyprávět dětem o Ježíškovi a Betlému. Děti si domů mohou odnést Betlémské světlo. Přeji Vám krásný a pokud možno klidný předvánoční čas, moc těším na setkání Dana
21.12.2014
Hanácké Betlémek je vánoční pohádka zaměřená na nejmenšího diváka, s osobitými loutkami, lidovými písněmi a koledami, v originální hudební úpravě. Můžete ji shlédnout v Husově sboru v Brně Tuřanech v neděli 21.12. v 15 hod.
08.11.2014
Martin Husák, Radek Blahuš, Marek Vejpustek a Matěj Kovanda, studenti Konzervatoře Brno, uskuteční u nás v Tuřanech v sobotu 8. listopadu v 16 hod. v Husově sboru svůj koncert. Jejich smyčcové kvarteto vzniklo na jaře letošního roku. "Založili jsme je s primáriem Martinem Husákem. Po jednom koncertě jsme byli smutní, že nám při hraní něco chybí, z hudby by šlo dostat daleko víc. Řekli jsme si, že tedy založíme kvarteto. Sehnali jsme další dva lidi, kterým plně důvěřujeme, navzájem se podporujeme a doplňujeme. Tak tedy vzniklo Husákovo Quarteto,“ popsal vznik smyčcového tělesa violista Marek Vejpustek. Kromě toho, že se mladí hudebníci soustřeďují na klasickou hudbu, prosazují i ostatní žánry. Jejich cílem je totiž přiblížit se co nejvíce posluchačům. Na koncertě tedy můžete slyšet známé melodie z filmů nebo i to, co Vám třeba zpříjemňuje cestu v autě či úklid. Ukázku je možno shlédnout na http://cs.wn.com/kvarteto . Slovem bude koncert provázet koncertní mistr Janáčkova divadla a dlouholetý primárius Moravského kvarteta, houslista p. Jiří Jahoda. Na koncert jste všichni srdečně zváni.
26.04.2014
Zveme Vás na Velikonoční Koncert v sobotu 26. dubna 2014 v 18 hod. v Husově sboru v Tuřanech (u sokolovny). Hrají Koncertní mistr p. Jiří Jahoda a pí. Ivona Jahodová. Na programu průřez dílem belgického skladatele Charlese Augusta Bériota – skladby pro dvoje housle a hudba dalších autorů Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na opravu průčelí Husova sboru.
19.04.2014
Povídání o Velikonocích, výroba velikonoční výzdoby a dobrá svačinka čekala na děti, rodiče i prarodiče v Husově sboru na Bílou sobotu odpoledne. Za fotografie děkujeme p. Radomíru Vondrovi.
20.03.2014-15.04.2014
Výstava Církev československá husitská v protinacistickém odboji v Husově sboru v Tuřanech (u sokolovny). Připravili Mgr. David Frýdl, duchovní CČSH z Prahy Vršovic a Mgr. Martin Jindra, historik Ústavu studia totalitních režimů a archivář ÚR CČSH. Výstava ukazuje dění v církvi od odtržení Slovenska až po Květnové povstání. K výstavě je připravený katalog.
24.12.2013
Milí přátelé, ráda bych pozvala všechny děti, rodiče, prarodiče, strýčky i tetičky na vánoční dílničky. Sejdeme se 24.12. v 10 hod v Husitském kostele u sokolovny, děti si vyrobí andílka nebo postavičky do Betléma, rozkrojíme jablíčka, budeme pouštět lodičky ze skořápek a zazpíváme si koledy. Paní farářka bude vyprávět dětem o Ježíškovi a Betlému. Děti si domů mohou odnést Betlémské světlo. Přeji Vám krásný a pokud možno klidný předvánoční čas, moc těším na setkání Dana
12.10.2013
Sobota 12. října v 17 hod. v Husově sboru v Tuřanech, (u sokolovny) Na programu díla těchto skladatelů: Jules Massenet, Johann Sebastian Bach, Antonín Dvořák, Georg Friedrich Händel, César Franck, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Guiseppe Verdi, Christoph Willibald Gluck účinkují: Naďa Bláhová - zpěv, Irena Bezdičková – housle, Martin Jakubíček - varhany, Tomáš Jeřábek - zpěv Srdečně Vás zveme
17.06.2013
Pondělí 17.6.2013 v 18 hod. Autorky fotografií - Irena a Mariana Košíčkovy Hudební vystoupení - Jiří a Ivona Jahodovi Host - Anette Akankwasha z Ugandy Výstava potrvá do konce srpna, ke zhlédnutí je v úterý a ve čtvrtek 13.30 – 16 hod.
01.01.1970
Vládní nařízení z pátku 9.10.2020 umožňuje shromáždění v kostele jen do počtu 10 účastníků. Hudebníci vyjádřili ochotu, že přijedou v jiném termínu.