Farářka Světluše Košíčková
Světluše Košíčková,
farářka

V první polovině adventu přemýšlí křesťané nad tím, že Ježíš přijde ve slávě, aby odstranil zlo, války, utrpení ve všech jeho podobách. Marana tha, volají, přijď, Pane Ježíši. Přijď změnit řád světa. A věří, že přijde rychle, znenadání, nečekaně k soudu. Bůh je spravedlivý: zlo i ti, kdo ho páchají, musí být po zásluze potrestáni. I když se oni sami vidí jako ti, kdo dělají dobro.

V druhé polovině adventu je pozornost upřena na to, aby vůbec někdo Boží soud přežil. Aby to dobro, které si myslím, že konám, nebylo ve skutečnosti pro druhé zlem. Při svém prvním příchodu, který slavíme o Vánocích, přišel Ježíš změnit srdce člověka, jen tak je možná změna soužití mezi lidmi. Přišel proto, aby zlo vytrpěl, ale nepustil ho dál. V tom spočívá jedinečnost narození Božího syna. Je čistá bezpodmínečná, bezbřehá a dokonalá láska.

Teroristy se stávají muži ve státech a komunitách, v nichž od dětství zakoušejí ponižování a totální bezmocnost vůči zlu, které je na nich pácháno. A pak dostanou příležitost, chovat se tak k druhým; ventilovat si své pocity bezmocnosti a zakoušet, že jich někdo bojí. 

Křesťanem se člověk stává, když se setká s Kristovou láskou, jeho odpuštěním, pomocí a nechá se pozdvihnout do jeho blízkosti. "Vážím si tě, jsi můj přítel, všechno mé je tvé", říká ten, který celý vesmír vymyslel a vytvořil. "Nemám nic a záleží na tobě, jak se mnou naložíš", říká ten, který leží v krmelci pro zvířata.

Vánoce jsou příležitostí k setkání s Láskou.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. (Lk 2,14)

Proběhlé akce

Proběhlé akce

28.12.2023
Vokálně-instrumentální soubor Trio od sv. Jakuba (Martin Jakubíček - varhany, Karel Plocek - viola, Milan Řihák - zpěv) uvedou vánoční písně z barokních kancionálů a díla skladatelů Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha a Césara Francka. Husův sbor v Brně Tuřanech, Karkulínova 8, čtvrtek 28.prosince v 18 hodin. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč. Jste srdečně zváni.
19.12.2023
K Vánocům patří děti, jejich zpěv a hra na hudební nástroje. Můžete být u toho v Husově sboru v Tuřanech v úterý 19.12. v 17 hodin.
18.12.2023
18.12.2023 v 19:00 Husův sbor v Tuřanech NOVÉ MYSTERIUM Luigi Dallapiccola – Concerto per la notte di Natale dell’anno 1956 (1956-1957) Sofia Gubaidulina – Meditation über den Bach-Choral (1993) Mario Buzzi – ¡ARBOR? (objednávka BCO) Kaia Saariaho – Tag des Jahrs  (2002) Miloslav Kabeláč – Hra s jesličkami (1937) Irena Troupová – soprán; Daria Savvateeva – cembalo;Martin Kotulan, Kornel Mikecz – bas; František Sliž – tenor BAS – Brněnský akademický sbor Pavel Šnajdr – dirigent Vstupenky možno koupit v předprodeji https://goout.net/cs/listky/vanocni-sjezd-nove-mysterium/vfhv/
12.12.2023
Pavel Fajtl (housle), Karel Plocek (viola) a Karel Škrdlík (violoncello) zahrají skladby Antonia Vivaldiho, Pavla Vranického, Karla Ditterse a dalších komponistů. V úterý 12.prosince v 18 hodin v Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč. Jste srdečně zvání.
03.12.2023
Obrazy kostelů a kapliček, které se nacházejí v oblasti Tuřan a Chrlic je možno shlédnout v Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8. Na vernisáži 1. adventní neděle 3. prosince v 16 hodin promluví p. Ing. Jiří Protivínský a autor obrazů, p. Karel Věstínský. V hudební části vystoupí hudební těleso Cache Cache s programem "Hudba tajných koutů skrytých míst" Účinkují Vendula Janotová – klávesy, zpěv, Zuzana Šalamounová – zpěv, Anna Magni – příčná flétna, Zdeněk Žert – violoncello. Výstava potrvá do 24.12.2023. Jste zváni.
19.11.2023
Kaplička v Brněnských Ivanovicích v 16 hodin.
10.11.2023-12.11.2023
Program na téma podobenství o ztracené a nalezené ovečce, rozhovory, hlídání malých dětí, zábava. Ubytování a stravování na Rychtě v obci Krásensko na Vyškovsku. Informace a přihlášky: irena.markova.cz@gmail.com, více na facebooku: setkávání křesťanských rodin.
01.11.2023
Husův sbor v Brně Tuřanech, Karkulínova 8 v 17.30 hodin.
20.08.2023-25.08.2023
Tento křesťanský tábor je určen pro věkovou skupinu 11 -17 let. Bude na EVC Švýcárna v Moravském krasu poslední prázdninový týden. Bližší informace a přihlášky Matěj Pleva: pleva.matej.br@gmail.com nebo Irena Marková: irena.markova@gmail.com.
15.08.2023
V úterý 15.srpna v 18 hodin se sejdeme ke čtení z Bible, zpěvům z Taizé a prostorem pro tichou meditaci, a to v kapličce nad Brněnskými Ivanovicemi. Na blízké Ivanovické náměstí jedou autobusy MHD 40,48 a dálkový č. 109. Z Úzké od Vaňkovky je to 15 minut. Před meditací od 17.40 je možnost prohlédnout si kapličku a seznámit se s její historií. Budete vítáni.
27.06.2023
Na konec školního roku jsme pro vás připravili koncert skladeb Františka Vincence Kramáře a dalších autorů. Na violu bude hrát p. Karel Plocek, na klarinety pí. Olga Spilková a p. Vít Spilka. Koná se v Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8 (u sokolovny) v úterý 27.6. v 18 hodin. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme.
02.06.2023
Husův sbor v Brně-Tuřanech bude otevřený od 18 do 22 hodin. Vystoupí žáci hudební školy Yamaha, bude se malovat na kamínky a podle zájmu proběhne komentovaná prohlídka kostela. Jste srdečně zváni.
09.05.2023
Zveme ke ztišení a zamyšlení nad biblickými texty. K meditaci přispějí zpěvy ze známé ekumenické komunity ve francouzkém městečku Taizé. Bude v kapličce v Brně, Brněnských Ivanovicích, vchod po schodech z ulice Jahodová x Tuřanská v úterý 9. května v 18 hodin.
16.04.2023
Účinkuje kytaristka, zpěvačka, textařka a skladatelka Eva Henychová. Husův sbor v Brně Tuřanech, Karkulínova 8 v neděli 16.dubna v 18 hodin. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč. Srdečně vás zveme.
13.04.2023
Žáci i učitelé Hudební školy Yamaha vás zvou na hudební vystoupení v Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8. Koncert se koná ve čtvrtek 13.dubna v 17 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito na opravy v kostele.
11.04.2023
Kaplička v Brněnských Ivanovicích (městská část Brno Tuřany) se otvírá veřejnosti 11. dubna od 17.30 do 19 hodin. Po komentované prohlídce bude následovat velikonoční zamyšlení se zpěvy z křesťanské ekumenické komunity v Taizé (F). Kdo máte zájem, jste srdečně zváni.
28.03.2023
Violista Filharmonie Brno a vydavatel hudby na CD nosičích, p. Karel Plocek, navštíví Husův sbor v Brně-Tuřanech v úterý 28.3. v 18 hodin. Přiblíží svou vydavatelskou činnost a ohlédne se za cestou brněnské filharmonie po Spojených státech amerických. Nebudou chybět ukázky z díla hudebního skladatele Františka V. Kramáře, který měl blízký vztah k Tuřanům, ani fotografie z míst, kde brněnská filharmonie v USA koncertovala. Jste srdečně zváni i na malé pohoštění.
29.12.2022
Zveme vás na vánoční koncert Tria od sv. Jakuba v obsazení Martin Jakubíček - elektrofonické varhany, Karel Plocek - viola, Milan Řihák - zpěv. Koncert se uskuteční v Husově sboru v Brně Tuřanech ve čtvrtek 29.12. v 18 hodin. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč.
11.12.2022
O třetí adventní neděli 11.12. v 15.30 hod. se v Husově sboru v Tuřanech uskuteční koncert renesanční a barokní hudby. Díla mistrů této doby provede smyčcové trio v obsazení Pavel Fajtl - housle, Karel Plocek - viola, Jan Škrdlík - violoncello. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč.
01.11.2022
V úterý 1.11. v 17 hodin chceme u příležitosti svátku Všech svatých vzpomenou na ty, kdo nám jsou blízcí a svou životní pouť již ukončili. Místo konání - Husův sbor, Karkulínova 8 v Brně - Tuřanech.
08.10.2022-03.12.2022
Přednášky, semináře, rozhovory a modlitební ztišení budou obsahem setkání těch, kdo chtějí rozšířit své vzdělání, prohloubit svůj duchovní život, kladou si otázky víry a získanými poznatky a zkušenostmi chtějí sloužit druhým. Probírat budeme biblickou teologii (Starý i Nový zákon), věrouku (vyznání víry, svátosti, věroučné důrazy různých církví), praktickou teologii (tvorba kázání, liturgický církevní rok, liturgie, pastorace, správa církve), úvod do duchovního života a religionistiku. Účastníkům kurzu se budou věnovat ThDr. Petr Šandera, Mgr. Juraj Dovala, Mgr. Miroslav Kubíček, PaedDr. Zdeněk Kovalčík, ThDr. Světluše Košíčková a pozvaní hosté. Přednášky a semináře spojené s duchovním programem budou probíhat první sobotu v měsíci od 9 do 16 hod. v Brně Tuřanech, Vítězná 1 od 8. října 2022 a pak každý čtvrtek od 18.30 do 20 hodin on-line na https://meet.jit.si/KurzZakladuTeologieCCSHBrno . Bližší informace a přihlášky: Světluše Košíčková, tel. 607 025 678, svetla.kosickova@gmail.com. Na vyžádání zašleme rozpis témat přednášek a seminářů.
20.08.2022-26.08.2022
Hry, modlitby, hudbu, duchovní program pro budování vztahu s Bohem i s kamarády připravil pro účastníky tábora ve věku 9 - 15 let tým mladých spolupracovníků. Koná se v chatě v obci Vrchy nedaleko Fulneku https://www.bvu.cz/pronajem-zakladny/. Přihlášky a bližší informace Jerguš Dovala, 721 341 997, jergus.dovala@gmail.com. V přihlášce uveďte jméno dítěte a datum narození, telefon na rodiče, diety, jestli děti pojedou společnou dopravou z Olomouce nebo je přivezete, …a cokoliv, co bychom ještě měli podle vás vědět. Koná se za finanční podpory Brněnské a Olomoucké diecéze CČSH. Na všechny účastníky se těší vedoucí Anička, Pája, Áňa, Matěj, Andrej, Tom a Jerguš.
24.04.2022
Bez nároku na honorář uvedou Karel Plocek (viola), Karel Fajtl (housle) a Jan Škrdlík (violoncello) skladby ze 17. - 18. století, a to v Husově sboru v Tuřanech v neděli 24.4. v 18 hodin. Jana Rosie Dvořáková bude vystavovat svá výtvarná díla. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč, které bude věnováno na potřeby ukrajinských uprchlíků.
21.04.2022
Koncert svých žáků připravila hudební škola Yamaha vám pro radost a potěšení. Bude v Husově sboru v Brně Tuřanech ve čtvrtek 21.4.2022 v 17 hodin. Požehnané Velikonoce!
19.02.2022
V premiéře zazní znovuobjevené smyčcové kvintety se dvě ma violami od moravských mistrů klasicismu: Pavla Vranického a Františka Vincence Kramáře. Ve druhé půli koncertu uvede Stamicovo kvarteto a Karel Plocek „smyč cový kvartet č . 2“ od Karla Kovařovice.
08.01.2022
V sobotu mezi 9 a 12 hodinou vás navštíví koledníci. Váš dar bude použit na sociální práci Charity Brno: Chráněné bydlení u sv. Michaela, Domov pokojného stáří Kamenná, Centrum služeb pro lidi bez domova, Chráněné bydlení pro lidi s těžkým mentálním postižením, Charitativní záchrannou síť pro opuštěné seniory a další. více na www.trikralovasbirka.cz
30.12.2021
V rámci hudebních nešpor koncertně vystoupí Martin Jakubíček (varhany, Milan Řihák (zpěv) a Karel Plocek (viola) s tvorbou skladatelů 16. - 19.století. Husův sbor v Brně Tuřanech, Karkulínova 8, ve čtvrtek 30.prosince v 17 hodin. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč na honorář pro hudebníky.
17.12.2021
Přijďte se potěšit uměním mladé generace a povzbudit ji v uměleckém směřování. Husův sbor v Tuřanech, Karkulínova 8, pátek 17.prosince v 17 hodin.
14.12.2021
Tato zpěvačka, kytaristka, skladatelka i textařka dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života. V Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8, vystoupí v úterý 14.prosince v 17 hodin. Prosíme o dobrovolní vstupné 100,- Kč. Koná se v rámci cyklu hudebních nešpor.
05.12.2021
Zveme vás na PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT z lidových písní a koled v neděli 5. prosince v 16 hod. v Husově sboru v Brně Tuřanech. Hraje a zpívá VONICA, cimbálová muzika z Krumvíře se svými sólisty a primášem Františkem Korábem. Program doplní děti ze základní školy v Brně-Tuřanech. Prosíme o dobrovolné vstupné 100,- Kč na honorář cimbálovému souboru, který je dotován ÚMČ jen z jedné čtvrtiny. V souladu s vládními protikovidovými opatřeními musí být kontrolovány certifikáty o očkování nebo o prodělaném oněmocnění.
27.10.2021
Husův sbor v Brně Tuřanech, Karkulínova 8, ve středu 27. října v 18 hodin. Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni.
17.09.2021-19.09.2021
Vzhůru na drink! je mottem letošního křesťanského setkání, kde nebudou chybět hry, diskuze, meditace a přátelská setkání. Přihlášky eva.vymetalovahrabakova@ccsh.cz
31.08.2021
Večerní bohoslužba s požehnáním žákům, studentům a učitelům bude v Husově sboru v Brně Tuřanech v úterý 31.srpna v 18 hodin. V hudební části zazní díla mistrů baroka. Vstupné bude použito na opravu střechy, hromosvodů a okapů Husova sboru. Srdečně zveme k účasti.
22.08.2021-26.06.2021
Setkání na faře v Libině (okr. Šumperk) je určeno devíti až patnáctiletým. Tým zkušených vedoucích z církve čsl. husitské zve: připojte se k nám.
01.06.2021
Srdečně vás zveme na koncert v rámci hudebních nešpor v Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8 v úterý 1.června v 18 hodin. Díla C.D.Dittersdorfa, W.A.Mozarta a P.Vranického provedou Václav Kunt (flétna), Karel Plocek (viola) a členové Stamicova kvarteta Josef Kekula (housle) a Petr Hejný (violoncello). Testy na covid nejsou potřeba, jen respirátory. K dispozici je 70 míst, tj. 50 % kapacity kostela. Prosíme o příspěvek 100,- Kč na honorář a cestovné pro hudebníky.
23.05.2021
Židenická náboženská obec se sestrou farářkou Annou Štěpánkovou zve na bohoslužby v 15.30 hod. u Vyhlídky nad Jinačovicemi. Přijďte prožít svatodušní svátky s Božím slovem a svátostí Večeře Páně v přírodě!
01.04.2021-05.04.2021
otevřeno po dobu velikonočních svátků a každou neděli od 9 do 18 hodin.
21.12.2020
Zamyšlení nad adventním poselstvím Bible se uskuteční v pondělí 21.12. v 17 hodin v Husově sboru v Brně Tuřanech. V hudební části vystoupí žáci Hudební školy Yamaha. Srdečně vás zveme.
23.08.2020-26.08.2020
Výlety, duchovní program, modlitby, hry pod vedením zkušených věřících vedoucích. Ubytování ve vlastních spacácích na faře v Libině. Cena podle možností 300 až 450 Kč. Pořádá Brněnská diecéze CČSH. Přihlášky Irena.Markova.cz@gmail.com. Rádi poznáme, koho ještě neznáme.
25.07.2020-02.08.2020
Nástup je možný v Olomouci, Prostějově, Brně a Praze. Více na www.spolecna-cesta-do-taize.webnode.cz
12.06.2020
Od 18 hodin pro vás bude otevřený Husův sbor v Tuřanech s hudbou, komentovanou prohlídkou podle zájmu a meditací.
30.01.2020-02.02.2020
Srdečně zveme Vaše děti na Setkání mladší mládeže. Letošním tématem je Jako zrnko hořčičné. Program bude připraven pro děti ve věku orientačně cca 9-16 let. Na programu setkání budou podobně jako v minulých letech ranní a večerní modlitby, duchovní program, hry vevnitř i venku, procházky do okolí (případně zimní radovánky na sněhu), společné vaření i uklízení, výtvarné vyrábění a hlavně společný čas a přátelství. Fotky z loňského setkání https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2175310002512269&type=3 Ubytovaní budeme na ŘK faře v Libině (GPS: 49.8786011N, 17.0828286E), kam také často jezdíváme se skautskými skupinami. Spát budeme ve vlastních spacácích na patrových postelích s matracemi ve třech společných pokojích. Začínat budeme ve čtvrtek (30.1.) cca v 18:00 a končit budeme v neděli (2.2.) společným obědem, tedy cca ve 13:00. Kdo bude mít zájem o společnou dopravu vlakem z Olomouce a zpět, ozvěte se prosím Aničce Richterkové (anna.richterkova@email.cz, 720 439 687). Společným vlakem budeme odjíždět ve čtvrtek v 16:54 (sraz v 16:40 v hale) a vrátíme se v neděli v 13:20. Děti můžete dopravit i vyzvednout individuálně v Libině. V neděli budeme mít vlastní mládežnickou bohoslužbu v 10:00, kterou nám přijede sloužit bratr biskup Juraj Dovala. Kdybyste se jako rodiče chtěli přidat už na bohoslužbu a pak zůstat na závěr setkání na společný oběd, budeme moc rádi. Dejte nám prosím kdyžtak vědět, ať s vámi počítáme. Dle vašich možností, přijmeme rádi příspěvek na jídlo ve výši 300,- až 450,-Kč za dítě. Peníze si od vás vezmeme na místě. Děti prosím přihlašujte na email irena.markova.cz@gmail.com a napište prosím: jméno, věk, jestli děti pojedou společně vlakem z Olomouce či je dopravíte individuálně - v tom případě také předpokládaný čas příjezdu a odjezdu, stravovací limity, případně jiné zdravotní informace. Případné další informace na 732 407 890. Přípravný tým moderuje Irena Marková
08.01.2020
V 16 hodin, Husův sbor Brno, Botanická 1; slouží biskupové Juraj Dovala, Petr Šandera a Štěpán Klásek.
22.12.2019
V neděli 22.12. ve 14 hodin se sejdou příznivci vůně včelího vosku k vyrábění ozdobných barevných svíček. Do Husova sboru v Tuřanech (u sokolovny) jste zváni i vy.
19.12.2019
Žáci hudební školy Yamaha připravili pro své blízké a příznivce šňůru vánočních písní a skladeb. Vystoupí s nimi ve čtvrtek 19.12. v 17 hodin v Husově sboru v Brně Tuřanech (u sokolovny). Jste srdečně zváni.
17.12.2019
Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života. Vystoupí v Brně Tuřanech, v Husově sboru v úterý 17.12. v 18 hodin. Dobrovolné vstupné 80,- Kč.
10.12.2019
Trio hudebníků: varhaník Martin Jakubíček, violista Karel Plocek a zpěvák Milan Řihák si pro vás připravili koncert z díla mistrů Antonína Dvořáka, Césara Francka, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla a dalších skladatelů. Koná se v Husově sboru v Brně Tuřanech, Karkulínova 8, v úterý 10.prosince v 18 hodin. Prosíme o dobrovolné vstupné 80,- Kč a srdečně vás zveme.